ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


O nás a našej službe zberu elektroodpadu priamo z adresy bydliska.

Sme ENVIDOM - Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu. Založili nás výrobcovia spotrebičov zo skupiny bielej techniky, aby sme pre nich zabezpečovali zber a recykláciu elektroodpadu na Slovensku. Sme najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovensku z hľadiska hmotnosti výrobkov, ktoré tu naši výrobcovia predávajú, ako aj z hľadiska hmotnosti vyzbieraného elektroodpadu.

V celej EÚ platí, že elektroodpad nesmieme vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu alebo na skládky, aby neznečisťoval životné prostredie.Môžeme využiť pohodlnú službu predajní, ktoré nám pri dovoze nového spotrebiča odvezú starý. Môžeme ho tiež zadarmo odovzdať na zberné dvory, či v rámci zberov organizovaných samosprávami.  Prepravu  spotrebiča na  zberné miesto si však obyvatelia v každej krajine EÚ musia zabezpečiť svojpomocne.

Viac ako polovicu elektronického odpadu v EÚ tvoria veľké domáce spotrebiče, akými sú napríklad chladničky, práčky, sporáky, či umývačky riadu. Keďže sú veľké a ťažké, často sa do bežného osobného auta ani nezmestia a pre obyvateľa môže byť problém naložiť ich do auta a odviezť ich na zberný dvor. Preto sme sa na ne zamerali v rámci našej bezplatnej služby mobilného zberu spotrebičov z vašej adresy. Naša služba je jedinečná a zatiaľ sa neposkytuje v žiadnej inej krajine EÚ.


Viac o nás nájdete na www.envidom.sk

Odvoz je zadarmo.

Podmienkou bezplatného odvozu je odovzdať nám aspoň jeden veľký spotrebič s hmotnosťou nad 25kg (napr. chladnička, práčka, sporák,...), alebo viac malých spotrebičov s hmotnosťou nad 25kg. V rámci služby "ODVOZ MALÝCH SPOTREBIČOV", ktorú poskytujeme v Trenčíne a v Bratislave 2x ročne, na množstve elektroodpadu nezáleží.

Nezbierame televízory, monitory, neónky a žiarivky.

Je nevyhnutné, aby ste spotrebiče nachystali do vchodu bytovky, alebo do iného uzatvárateľného priestoru (napr. do garáže,...) a v priebehu zberu nám ich sprístupnili.

Naši pracovníci vás budú kontaktovať cez domové zvončeky a ak sa nedozvonia, zatelefonujú vám na telefónne číslo uvedené v objednávke. Z vchodu, či zo záhrady spotrebiče vynesú, sami naložia do nákladného auta a odvezú na recykláciu.

Vďaka tomu, že spotrebič takto nachystáte, šetríte čas aj manuálnu prácu našich prepravcov a my tak dokážeme bezplatne zabezpečiť odvoz vašich spotrebičov až k recyklátorom. Tí sa nenachádzajú v každom meste, ale často desiatky či stovky kilometrov od miesta zberu v závislosti od druhu elektroodpadu, ktorý treba zrecyklovať. Okrem prepravy hradíme tiež náklady samotnej recyklácie elektroodpadu.

Aktuálne v 11 mestách na Slovensku ponúkame tieto služby BEZPLATNÉHO odvozu veľkých domácich spotrebičov priamo z adresy bydliska:

Naše služby zberu elektroodpadu:

1) ODVOZ BEZ VYNÁŠKY Z DOMÁCNOSTI - základná BEZPLATNÁ služba

·   Bezplatná služba vždy v sobotu, vo všetkých 11 mestách

·   Frekvencia termínov zberu v jednotlivých mestách závisí od záujmu občanov a veľkosti mesta. V Bratislave ich preto organizujeme približne každé dva týždne, v ostatných mestách 1x mesačne, prípadne 1x štvrťročne.

·   Podmienkou odvozu spotrebiča z vašej adresy je odovzdať nám aspoň jeden veľký spotrebič s minimálnou hmotnosťou 25kg (napr. chladnička, práčka, sporák apod.) alebo kôpku rôznych menších spotrebičov, ktorých celková hmotnosť je aspoň 25 kg

·   V deň zberu v čase od 8:00 do 12:00 hod. vás bude kontaktovať náš pracovník, aby ste mu spotrebiče sprístupnili. Do nášho vozidla si ich už naložíme sami.

2) ODVOZ MALÝCH SPOTREBIČOV

·   Bezplatne, v sobotu, len 2x ročne - v rámci tzv. jarného a jesenného zberu.

·   Len v BratislaveTrenčíne na základe zmluvy so samosprávou.

·   V deň zberu v čase od 8:00 do 14:00 hod. vás bude kontaktovať náš pracovník, aby ste mu spotrebiče sprístupnili. Do nášho vozidla si ich už naložíme my.

3) TERMÍN  DOHODOU BEZ VYNÁŠKY Z DOMÁCNOSTI

·   Bezplatne. Zatiaľ pilotne len v Bratislave.

·   Služba je pre obyvateľov / subjekty, ktoré majú minimálne 5 veľkých spotrebičov, každý  s hmotnosťou minimálne 25 kg (alebo napr. 4 veľké spotrebiče a kôpka menších s minimálnou hmotnosťou 25 kg) 

·   Termín odvozu navrhneme my. Po odoslaní objednávky vás budeme kontaktovať do 3 pracovných dní na kontaktné údaje, ktoré ste uviedli v objednávke. Navrhneme vám vyhovujúci termín a čas odvozu. Je možné dohodnúť sa na odvoze aj cez pracovný týždeň.

·   V dohodnutý termín zberu Vás bude kontaktovať náš pracovník, aby ste mu spotrebiče sprístupnili. Do nášho vozidla si ich už naložíme sami

 

 

DOLEŽITÉ! 

Spotrebiče je potrebné pripraviť na odvoz -  odmraziť či  vyliať vodu z práčky

a nachystať do vchodu bytovky, do garáže či na záhradu tak, aby neboli vyložené

voľne na ulici (na chodníku, parkovacom mieste či pri kontajneroch na komunálny odpad).

Ideálne je, keď sú v uzamykateľnom priestore.

 

Vďaka tomu, že spotrebiče takto nachystáte, šetríte čas aj manuálnu prácu našich prepravcov a službu odvozu spotrebičov k recyklátorom vieme zabezpečiť bezplatne.

Vytvorte si zoznam nepotrebných spotrebičov

Prehľadajte zákutia vašej domácnosti a zistite, aký elektroodpad potrebujete ekologicky zlikvidovať. Okrem televízorov, monitorov, neóniek a žiariviek odoberieme všetok ostatný elektroodpad. Ak nám dáte do zberu aspoň jeden veľký spotrebič (min. hmotnosť 25 kg), odvezieme  vám aj akékoľvek množstvo menších spotrebičov.

Pokiaľ ste uviedli svoju e-mailovú adresu, príde vám aj potvrdzujúci e-mail. Ak ste ho neobdržali, prosíme, skontrolujte si aj SPAM. Ak ho nenájdete ani tam, kontaktujte nás na info@zberelektroodpadu.sk

Podmienky odvozu elektrospotrebiča nad 100 kg, alebo ak sú 2 rozmery väčšie ako 90cm, si treba dohodnúť vopred na info@zberelektroodpadu.sk

Objednávka, ktorú ste mali možnosť stiahnuť si po ukončení objednávkového procesu je zároveň potvrdením, že ju evidujeme

Pokiaľ ste uviedli aj svoju e-mailovú adresu, príde vám potvrdzujúci e-mail. Ak ste ho neobdržali, prosíme, skontrolujte si aj SPAM. Ak ho nenájdete ani tam, kontaktujte nás na info@zberelektroodpadu.sk

Pomôžete životnému prostrediu.

Len elektroodpad odovzdaný do zberu je možné zrecyklovať.  Umožníte, aby škodlivé plyny a tekutiny nezamorovali ovzdušie, pôdu a spodné vody vo vašom okolí. Zabránite vzniku čiernych skládok či výskytu nerozložiteľných plastov a kovov v prírode. Vaše staré spotrebiče sa nedostanú do rúk nelegálnych zberačov, ktorí by ich len rozobrali, vybrali z nich speňažiteľné súčiastky a zvyškom znečistia okolie Vášho domova.

Pomôžete získavať druhotné suroviny, čím znížite dopady ťažby surovín v prírode. 

 

Ušetríte si miesto.

Priestor po starej chladničke či práčke v pivnici môžete využiť na bicykel, zimné pneumatiky, alebo zaváraniny.