PREČO RECYKLOVAŤ


Ušetríte si miesto

Priestor po starej chladničke či práčke v pivnici môžete využiť na bicykel, zimné pneumatiky, alebo zaváraniny.

Zabránite vzniku čiernych skládok

Vaše staré spotrebiče sa nedostanú do rúk nelegálnych zberačov, ktorí ich rozoberú, vyberú len speňažiteľné časti a zvyškom znečistia okolie vášho domova.

Pomôžete životnému prostrediu

Zaistíte tak, aby škodlivé plyny a tekutiny nezamorovali ovzdušie, pôdu a spodné vody vo vašom okolí. Znížite množstvo nerozložiteľných plastov a kovov v prírode.