OBJEDNÁVKA


Termín zberu

Devínska Nová Ves - ►JARNÝ ZBER - sobota, 01.04.2023 - zber veľkých aj malých elektrospotrebičov, 8:00-14:00

Typ spotrebiča

chladnička,mraznička

radiátor, ohrievač, mangel, ventilátor

umývačka riadu, práčka, sušička, zmýkačka

mikrovlnka, vysávač

sporák, rúra, varná doska

iné menšie spotrebiče

mobilná klimatizácia (nástenné klimatizácie musia demontovať odborníci)

Počas tohoto termínu Vám zoberieme aj malé elektrospotrebiče - fény, žehličky, rádiá, počítače, tlačiarne, a iné...

Televízory a monitory NEZBIERAME. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčame zaniesť ich na zberný dvor.
Kontaktné údaje
Poznámka pre nás

Na základe zákona 18/2018 o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679:

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účel organizácie mobilného zberu a zabezpečenia odvozu nahláseného elektroodpadu a to po dobu 3 mesiacov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom priebežného informovania o termínoch zberu a recyklácie elektroodpadu a ostatných možnostiach ekologickej likvidácie elektroodpadu v blízkosti môjho bydliska na dobu 5 rokov, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa a email.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom všeobecnej osvety a noviniek v oblasti zberu a recyklácie elektroodpadu na dobu 5 rokov, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa a email.

Informácia o ochrane osobných údajov ohľadom súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vykonávania zberu elektroodpadu a jeho propagácie.